SONETOTERAPIE 85
         – text și interpretarea autorului –

UNGHER DE BINE

Ungher de bine în odăi de miere,
Despicături de rău urlând că doare,
Frământul palmei atingând o floare
Şi chinul ierbii jinduind plăcere,

Blândeţea tainei prevestind că moare,
Asprimea cărnii provocând durere,
Lumina clipei ce-nlăuntru piere 
Şi bezna spaimei ucigând o boare,

Splendoarea vorbei ce-a înfrânt ocara,
Neliniștea din gestul hărăzit
Înveşnicesc tăcerile spre seara

Vestind ofranda Celui ce-a zidit
Din lutul coapsei dogorând ca para

Făptura ta de înger răstignit.

       („Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)