UN VAGABOND

           UN SONET PE ZI
SONETOTERAPIE 42
26 APRILIE 2020
UN VAGABOND


Un vagabond, pe-o stradă cenuşie,

Cotrobăia-n gunoi cu stăruinţă.
De vă surprind, vă cer îngăduinţă,
Dar l-am adus în casă, neam să-mi fie.

Dorind să-l văd ca oricare fiinţă,
Eu faţa i-am spălat cu frenezie,
L-am parfumat, mai chipeş să se ştie,
Cât mai gătit s-arate cu putinţă.

Veşminte noi îi pregăteam, de gală.
Avea să stea pe-un scaun ca-ntr-un jeţ,
Dar a-mpuțit trândav întreaga sală

Cu sila lui, cu rânjet și dispreț.

N-am izbutit să-l fac bărbat cu fală
El a făcut din casa mea coteţ.