UMPLE, IUBITO, CU VIN VECHI POTIRUL

UMPLE, IUBITO, CU VIN VECHI POTIRUL

 

 Umple, iubito, cu vin vechi potirul,

Căuşul tainei, limpezit de muze!

Alintă apa dulce din havuze

Ce-a adormit cu trudă trandafirul!

 

Aşterne masa cu-n surâs pe buze,

Aşează pâinea şi veghează mirul

Ademenind spre trup încins zefirul

Aromitor al zorilor lăuze.

 

Aprinde focul, nu-l lăsa să piară,

Aruncă lemne pe altar! Apoi

Miresme dulci ne vor zidi. Spre seară

 

Vom dezbrăca veşminte. Drepţi şi goi

Ne vom topi ca un palat de ceară

În flacăra dintru adânc de noi.
 
(Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)