UN SONET PE ZI
SONETOTERAPIE 73
– text și interpretarea autorului –
27 mai 2020
 
TE-AM CĂUTAT
 
Te-am căutat în aşternutul moale

Când strigătul supunerilor creşte.
Am iscodit cetatea prinsă-n cleşte
De lungi căderi spre povârniri domoale.

Am năzuit spre vârful ce-nfrunzeşte.
Doar urma gleznei se zărea la poale
Şi pe răcoarea lespezilor goale
Uimirea clipei tandre amăgeşte.

Am întrebat străjeri din munţi de sare
De te-au văzut pe-o stea sau pe un nor,
În cuib de vânt sau scorburi de visare.

Nu mi-au răspuns. În ceas aromitor,
Te-am întâlnit în pâlpâiri de zare.

Erai câmpie, eu tăcut izvor.
 
( „Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)