Un sonet pe zi
SONETOTERAPIE 76
30 MAI 2020
 
STĂRUITOR ÎŢI URMĂRESC FĂPTURA


Stăruitor îţi urmăresc făptura,
Să nu uit forma visului statornic,
Iar trupul tău, în ceas de taină dornic,
Să se arate, potolind arsura.

Sâni pârguiţi, surpând bătăi de ornic,
Buze arzând, desferecându-mi gura,
Coapse tânjind să lepăd băutura,
Încinsa lavă, must opac şi spornic.

Se-alină ziua rătăcită-n dodii
Şi umbra fuge nopţi şi zori în şir.
Când voi atinge neştiute zodii

Şi clipele-mi vor da zănatic bir,
Te voi sculpta în patimi, pisc de rodii,

Pe tine, rug, înveşnicit cu mir. 
 
(„Tăcerea Clipei, Sonete 1, Arania, 2005