ȘOAPTELE IERBII

Sonetoterapie 48 – text și interpretare
2 mai 2020

ŞOAPTELE IERBII 

Şoaptele ierbii ascunzând ţărâna,
Umbrele apei ce-o brăzdează viu,
Zbuciumul pietrei, tihnă în pustiu,
Şi-al focului ce îmi sărută mâna,

Cugetul brumei, licăr arămiu,
Strigătul mării devenind stăpâna
Aceluiaşi tărâm culcat pe râna
Nisipului pe care-aş vrea să fiu.

Sunt toate cuib de zei, sălaş de zâne,
Uitat de timp şi pururea promis.
Suie în cer un rug de coapte grâne,

Bătăi de bronz, dar, într-un zbor închis.
Pe-aceste vămi crucificat rămâne

Sufletul Lumii, necurmat ucis.