NUMAI LA DOMNUL ÎMI GĂSESC SCĂPARE

NUMAI LA DOMNUL ÎMI GĂSESC SCĂPARE

 

                                         la Psalmul 11

 Numai la Domnul îmi găsesc scăpare.

Cum aţi putea să-mi spuneţi: fugi îndată

În arca ta de ape-mpresurată,

Când nu găsesc în juru-mi alinare?

 

Îşi încordează aprigă săgeată

Cei ce-şi doresc ca braţul să doboare

Clipa de taină ce în cuget doare,

Simţirile acelor fără pată.

 

Când temelii se surpă în osândă,

Omul jertfeşte Domnului un ied,

Să nu-i ajungă râvna-n cer flămândă.

 

Mă plec şi eu, cu lira-mi de aed,

Nădăjduind să-I am privirea blândă

Şi-n mila Lui nepregetat să cred.
 
(„Casa fără ziduri, Sonete 2, Arania, 2006)