MUZICA CEREASCĂ


UN SONET PE ZI
Sonetoterapie 54 – text și interpretare

Din fiecare munte, din oceane

Se-nalţă şoapta fremătând departe.

Un geamăt viu pe toate le împarte,

Vârând în trupul norilor piroane.

Din foc, din aer, tainic se desparte

O undă vie ridicând coloane.

Profilul ei de linii şi canoane

Îl port senin din naştere în moarte.

Pământul scoate-un sunet să-ntregească

Făptura lui de înger desfrânat.

Din fiecare lume-mpărătească

O altă notă-cheie s-a-nălţat.

Astfel se-ncheagă muzica cerească,

Cu necuprinsul spaţiu înstelat.

(2004 – sonet nepublicat în volum)

SONETOTERAPIE 54