SONETOTERAPIE 108
-text și interpretarea autorului-

 IUBESC OMUL

De-aş fi întreg, n-aş sfâșia delfinii

Din marea agitată a fiinţei,

Nu aș rămâne-n cercul neputinţei,

N-aş pune vămi spre patria luminii,

N-aş sufoca miracolul seminţei,

Nu m-aş vedea în dansul de erinii,

N-aş cultiva pe-ascunse stânci actinii,

Ca să-mi devore pajiştea voinţei.

N-aş căuta prin iarba-naltă gnomul

Care-mi ucide cerbul săgetat,

Din rădăcini îmi prăvăleşte pomul

Şi-mi lasă-n trup ecoul ferecat.

Nu-mi îndrăgesc făptura, iubesc Omul,

Cel inocent și din vecii creat.

(2004 – sonet nepublicat în volum) (VIDEO)