ȚIN SFAT CU MINE

UN SONET PE ZI
SONETOTERAPIE 43
 ÎNTRE NU ȘI DA

 

 Ne dăruim vlăstarului iubirii.
Eu îl silesc să intre în canoane,
Tu îl fereşti de spaime şi de toane
Şi îl îmbraci în haina primenirii.

Severitatea mea în largi amvoane,
Dospind precepte peste legea firii,
Blândeţea ta, dând liber frâu pornirii
De-a contura din dor şi joc icoane.

Gândesc la două talere de ceaţă,
Contururi vagi de suflet ce-or purta
Acea Balanţă Cosmică pe viaţă

Între un NU şi mai apoi un DA.
Un echilibru clipa ne-o răsfaţă:

Înţelepciunea mea, Iubirea ta. 
 
 („Tăcerea clipei, Sonete 1”, Arania, 2005)