SONETOTERAPIE 81

– text și interpretarea autorului –

GÂNDUL RĂBDĂTOR 

Ce mă apasă mai adânc, în mine,

Îmi încovoaie clipa ce asudă

Şi mă îneacă-n lan de iarbă udă,

Să nu mai simt mireasma de sulfine

Ce mă striveşte ca pe-o coaptă dudă,

Sub talpa zilei, cu mişcări feline,

Ce chip îmi smulge graiul şi îmi ţine

Silabele în cumpănire nudă?

Nu îi răspund ispitei ca o ghiară,

Rămas cu fruntea-n glod, uitat de zbor,

Dar îi primesc strânsorile de fiară

Şi glasul slab, şoptind ispititor,

Ca să mă-ncarc cu dulcea lui povară,

A gândului de-a pururi răbdător.

(„Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

Sonetoterapie 81 (VIDEO)