SONETOTERAPIE 102
-text și interpretarea autorului-

 

De n-aş primi un trup şi-o nouă viaţă,

Aş vrea să fiu un gnom suit pe creste,

O salamandră-n flăcările-agreste,

Un silf vioi ce-n valuri se răsfaţă.

 

Mai mult ca toate, peste toate-aceste,

M-aş căuta în marea de verdeaţă,

O nereidă s-o privesc în faţă

Printre luceferi, ca într-o poveste.

 

De m-ar iubi cu apriga-i candoare,

Am strânge-n pumni seminţele de har,

Am căuta în sărutări răcoare

 

Şi-n posedări desăvârşit vlăstar.

Aş da orice, şi clipa care moare,

Să pot zidi, pentru noi doi, altar.

(„Femeie!, Sonete 5, Minerva, 2009)