DE-AICI PORNEŞTE TOTUL

UN SONET PE ZI
Sonetoterapie 49 – text și interpretare
3 mai 2020

De-aici porneşte totul, dinspre mine
Când lunga noaptea cosmică apare,
Iar ziua crudă intră în tipare
Abia suflând sub veştede ruine.

Rămân strivit în palidă mişcare
O goană-n ierburi nu mi se cuvine.
Privesc tăcut spre lumile senine
În care vremea doarme în uitare.

Pierdut în marea fără fund, amară,
Sunt doar un punct minuscul de decor
Închis în clipa strâmtă şi murdară.

Cerşind la poartă, palid trecător,
Nu izbutesc să ies din timp afară,

 Mă nasc, trăiesc, îmbătrânesc şi mor.