SONETOTERAPIE 71 

-text și interpretarea autorului –

25 mai 2020

CUVÂNT DE AUR

Un pas, chiar doi şi-un sunet va apare
Rotiri de ochi de Argus ce mă poartă
Peste sublima zbatere deşartă
Ce se-ntrupează-n armonii solare.

Alt sunet, încă unul, calmă soartă,
Compun cuvinte dulci, nepieritoare,
În Veşnicia pururi doritoare
De simetrii, când clipa cade moartă.

Pe umăr de planetă se-mplineşte
Eternul ritm urcat fără-nconjur
Al focului ce-n trupul nostru creşte,

Când sufletul trăieşte-n Epidur.
Un verb sonor în mine se trezeşte,

Ca să pronunţ Cuvânt de Aur, pur.

(2004 – sonet nepublicat în volum)

Sonetoterapie 71 (VIDEO)