CINE SUNT EU?

Sonetoterapie 58
text și interpretarea autorului

CINE SUNT EU?

Cine sunt eu şi unde merg orbeşte?

De ce trăiesc? Pentru a cui lucrare?
Un vălmăşag de gânduri pieritoare
Îmi sfârtecă fiinţa, mă răneşte.

Mănânc şi beau atât cât sunt în stare,
Mă reproduc când pofta mă loveşte.
Un vaiet lung sub frunte se porneşte,
Suit din golul clipei trecătoare.

Am sfărâmat şase peceţi în mine,
Cum într-un veac Ioan a pomenit.
A şaptea încă drumul mi-l aţine.

Când va pieri, chiar totul e sfârșit.
Faţă în faţă stau cu propriul sine

Și mă întreb: sunt TREAZ, sunt FERICIT?
(2004 – sonet nepublicat în volum)